Nowy projekt: Pałac Sobieszow – Przebudowa małej stajni pod nowe centrum edukacji